Je pri kúpe nehnuteľnosti výhodnejšia notárska úschova alebo vinkulácia peňažných prostriedkov na účte v banke?

Čo je vhodnejšie pri kúpe nehnuteľnosti? Vinkulácia finančných prostriedkov v banke nie je ochránená pred exekútorom. Naopak notárska úschova ochráni peniaze aj pred exekútorom.

Táto veta asi hovorí za všetko.

Kúpa a predaj nehnuteľnosti náš často postaví pred otázku ako nastaviť spôsob platby kúpnej ceny, aby boli chránené záujmy i peniaze oboch zúčastnených strán ako kupujúceho tak i predávajúceho.

Počas prevodu vlastníckych práv sa môže náhle a nečakané zmeniť situácia a v porovnaní s notárskou úschovou exekútor môže siahnuť na finančné prostriedky zložené kupujúcim na vinkulačnom učte v banke.

Notársku úschovu vám po požiadaní zriadi ktorýkoľvek notár. Na notársky účet kupujúci vloží finančné prostriedky určené podľa kúpnej zmluvy o čom sa spise notárska zápisnica. V tej sú tiež určené presne podmienky po ktorých splnení notár vydá kúpnu cenu predávajúcemu.

V realitnom obchode je notárska úschova síce najdrahšia ale zároveň aj najbezpečnejšia  forma nadobudnutia nehnuteľnosti.

Platba kúpnej ceny zložením finančných prostriedkov priamo na účet predávajúceho prináša so sebou rôzne rizika a preto ho svojim klientom neodporúčame. Od podania návrhu na vklad do doby než ho kataster reálne zapíše vždy ubehne nejaká doba ( zvyčajne sa jedna o lehotu asi 30 dni). Počas tejto doby môžu nastať rôzne nepredvídateľné situácie, ako napríklad niekto z účastníkov môže zomrieť, kataster môže z rôznych dôvodov konanie prerušiť či dokonca odmietnuť.

Je v našom zaujme a v zaujme všetkých zúčastnených strán aby proces kúpy resp. predaja nehnuteľnosti prebehol bez problémov a zbytočných rizík. Všetci naši exkluzívny klienti majú platbu za nehnuteľnosť formou notárskej úschovy v rámci nášho kompletného realitného servisného balička zadarmo.

Želáme všetkým predávajúcim aj kupujúcim veľa úspechov a hlavne bezpečný a bezproblémový priebeh celého realitného obchodu.

Pre informáciu o výške poplatkov odmeny notára podľa výšky peňažnej úschovy pripájame prehľadnú tabuľku:

( K uvedenej odmene treba pripočítať 20% DPH v prípade že je notár platca DPH. Poplatky za zriadenie notárskej úschovy sú určené vyhláškou č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov )

0 € - 3 319,39€
3 319,40€ - 16 596,96€
16 596 97€ - 33 193,92€
33 193 93€ - 331 939,19€
331 939,20€ a viac
je poplatok 23,24€
je poplatok 49,79€
je poplatok 99,58€
je poplatok 165,97€
je poplatok 331,94€