Je pri kúpe nehnuteľnosti výhodnejšia notárska úschova alebo vinkulácia peňažných prostriedkov na účte v banke?

Kúpa a predaj nehnuteľnosti náš často postaví pred otázku ako nastaviť spôsob platby kúpnej ceny, aby boli chránené záujmy i peniaze oboch zúčastnených strán ako kupujúceho tak i predávajúceho.

Vinkulácia finančných prostriedkov na účte v banke nie je ochránená pred exekútorom. Naopak notárska úschova ochráni peniaze aj pred exekútorom. Táto veta asi hovorí za všetko.

Počas prevodu vlastníckych práv sa môže náhle a nečakané zmeniť situácia a v porovnaní s notárskou úschovou exekútor môže siahnuť na finančné prostriedky zlozene kupujúcim na vinkulačnom učte v banke.

Notársku úschovu vám po požiadaní zriadi ktorýkoľvek notár. Na notársky účet kupujúci vloží finančné prostriedky určené podľa kúpnej zmluvy o čom sa spise notárska zápisnica. V tej sú tiež určené presne podmienky po ktorých splnení notár vydá kúpnu cenu predávajúcemu.

V realitnom obchode je notárska úschova síce najdrahšia ale zároveň aj najbezpečnejšia  forma nadobudnutia nehnuteľnosti .

Platba kúpnej ceny zložením finančných prostriedkov priamo na účet predávajúceho prináša so sebou rôzne rizika a preto ho svojim klientom nedoporučujeme. Od podania návrhu na vklad do doby než ho kataster reálne zapíše vždy ubehne nejaká doba ( zvyčajne sa jedna o lehotu asi 30 dni). Počas tejto doby môžu nastať rôzne nepredvídateľné situácie, ako napríklad niekto z účastníkov môže zomrieť, kataster môže z rôznych dôvodov konanie prerušiť či dokonca odmietnuť…

Je v našom zaujme a v zaujme všetkých zúčastnených strán aby proces kúpy resp. predaja nehnuteľnosti prebehol bez problémov a zbytočných rizík a preto všetci naši exkluzívny klienti majú platbu za nehnuteľnosť formou notárskej úschovy v rámci nášho kompletného realitného servisného balíčka zadarmo.

Želáme všetkým predávajúcim aj kupujúcim veľa úspechov a hlavne bezpečný a bezproblémový priebeh celého realitného obchodu.

 

Pre informáciu o výške poplatkov odmeny notára podľa výšky peňažnej úschovy pripájame prehľadnú tabuľku:

                            do 3 319,39 €        odmena notára je  23,24 €
3 319,39 €     až   16 596,96 €        odmena notára je 49,79 €
16 596,96 €   až   33 193,92 €        odmena notára je  99,58 €
33 193,92 €    až   331 939,19 €      odmena notára je  165,97 €
331 939,19 €   a viac                         odmena notára je  331,94 €

K uvedenej odmene treba pripočítať 20% DPH v prípade že je notár platca DPH. Poplatky za zriadenie notárskej úschovy sú určené vyhláškou č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.

telefon :  +421 948 68 48 58
e-mail :  info@marinreality.sk
web :  www.marinreality.sk

MARIN reality s.r.o.
Kolonia 1484/78
90501 Senica

Menu