Kúpa investičného
apartmánu

kúpa investičného apartmánu

 

Investícia do kúpi rekreačného – investičného apartmánu môže byť výnosnou príležitosťou, ale vyžaduje starostlivé plánovanie a tiež správu. 

 

Tu je niekoľko krokov a úvah, ktoré by vám mohli pomôcť pri zvažovaní kúpy a prenájme investičného rekreačného apartmánu.

 
 
 

Voľba medzi fyzickou a právnickou osobou:

 • Ak sa rozhodnete pre fyzickú osobu, môžete zvážiť hypotéku, ale nebudete môcť odpočítať DPH.
 • Ak sa rozhodnete pre právnickú osobu, budete môcť odpočítať DPH, ale financovanie cez firemný úver môže byť drahšie a komplikovanejšie.
 

Náklady na prevádzku:

 • Skúmajte náklady na prevádzku, vrátane kúrenia, ohrevu teplej vody, upratovania, TV, internetu, a podobne.
 • Zistite čo najviac informácií o službách a nákladoch na prevádzku na základe skúseností iných majiteľov v danej lokalite a okolí.
 

 Výnosnosť:

 • Analyzujte ceny ubytovania v danej lokalite a nastavte konkurencieschopnú cenu.
 • Udržujte kvalitu a hodnotenie vašej nehnuteľnosti, pretože to ovplyvní váš úspech na trhu.
 
 

Prenájom cez ubytovacie portály:

 • Zvážte, či budete obsluhovať nehnuteľnosť sami, alebo poveríte realitnú kanceláriu alebo firmu poskytujúcu tieto služby.
 • Uvažujte o použití ubytovacích portálov, ako je Booking.comAirbnb na zvýšenie viditeľnosti a rezervácií.
 

Hodnotenie:

 • Udržiavajte vysoké hodnotenie a kladné recenzie od hostí, čo zlepší váš profil a priláka viac rezervácií.
 

Potrebná obsadenosť:

 • Vyhodnoťte, akú obsadenosť potrebujete na krytie nákladov a dosiahnutie zisku.
 • Ak používate úvery na financovanie kúpy, budete potrebovať vyššiu obsadenosť na krytie splátok úveru.
 

Monitorovanie vývoja:

 • Sledujte sezónnosť návštevnosti a iné faktory, ktoré ovplyvňujú výnosy a obsadenosť.
 
 

Kúpa investičného apartmánu môže byť dlhodobo výnosnou príležitosťou, ak sa dobre pripravíte a staráte sa o nehnuteľnosť. Prípadne starostlivosť prenecháte profesionálnej firme. 

Je tiež dôležité, mať realistické očakávania a vždy byť pripravený na rôzne výzvy, ktoré môžu pri prenájme nehnuteľnosti vzniknúť. 

Apartmán môžete tiež využívať pre vlastnú potrebu, ale aj ako darček pre klientov.

 

Ponuka apartmánov TOLIAR v Kremnici tu 

 Vytvorili sme pre vás modelový príklad obstarania a prenájmu apartmánu

 
 • Obstarávacia cena 4 lôžkového apartmánu: 200 000 eur s DPH
 • Cena prenájmu za noc: 100 eur
 • Mesačné náklady na prevádzku (poplatok správcovskej spoločnosti, energie, reklama atď.): 400 eur
 

Využitie apartmánu počas roka: apartmán bude využívaný počas celého roka, s dôrazom na dve hlavné sezóny – zimu a leto.

Predpokladaný počet dní využitia:

 • Zimná sezóna: 120 dní (v období od decembra do marca)
 • Letná sezóna: 90 dní (v období od júna do septembra)
 • Mimo sezóny: 155 dní (zvyšok roka)
 

Výnosy:

 • Zimná sezóna: 120 dní * 100 eur/noc = 12 000 eur
 • Letná sezóna: 90 dní * 100 eur/noc = 9 000 eur
 • Mimo sezóny: 155 dní * 100 eur/noc = 15 550 eur
 • Celkové výnosy za rok: 36 550 eur
 • Po 60% korekcii koeficientom vyťaženosti: 21 330 eur
 

Náklady na prevádzku za rok (energie, upratovanie, údržba, správa náklady na reklamu): 400 eur/mesiac * 12 mesiacov = 4 800 eur

Čistý zisk pred zdanením: 21 330 eur – 4 800 eur = 16 530 eur

Návratnosť investície do apartmánu s obstarávacou cenou 200 000 eur a čistým ziskom z prenájmu ročne asi 16 530 je približne 12 rok0v.

Navyše pri vzatí do úvahy medziročného nárastu cien nehnuteľností cca 3% ročne a inflácii, ktorá vám každoročne zníži reálnu hodnotu úspor je návratnosť ešte rýchlejšia.

Tento model ukazuje, že kúpa investičného apartmánu a jeho ďalší prenájom môže byť zaujímavou investičnou príležitosťou, najmä ak je využívaný počas celej sezóny.  

S ohľadom na uvedené predpoklady by ste len pri 60% vyťaženosti počas roka, mohli dosiahnuť návratnosť investície približne do 12 rokov,  pričom ďalšie roky by prinášali zisk.

Chcete investovať svoje peniaze relatívne bezpečne, niečo fyzicky vlastniť, mať z toho pravidelné výnosy a aj zisk? V tom prípade investovanie do apartmánu je pre Vás vhodnou voľbou. 

Nikde však nie je napísané, že to bude fungovať na 100 %. Ak však myslíte racionálne a beriete takúto nehnuteľnosť ako formu uchovania hodnoty, nemusíte sa báť. 

Ponuka apartmánov TOLIAR v Kremnici tu