Predaj nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou.

foto byt a bytový dom predaj nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti – rozhodnutie.

Začiatok procesu predaja nehnuteľnosti je úzko prepojený s majiteľovím rozhodnutím a v spolupráci s našou realitnou kanceláriou MARIN reality sa zameriame na poskytnutie kvalitnej a profesionálnej služby. Dôležitý je tiež výber spoľahlivého realitného poradcu, ktorý bude vedieť efektívne spolupracovať s klientom a správne identifikovať jeho potreby. 

Správna motivácia a odborný prístup je kľúčovým faktorom, ktorý následne ovplyvňuje priebeh predaja. Napríklad, v prípade presťahovania sa na iné miesto, zmenu rodinnej situácie alebo potrebujete zmeniť menšie za väčšie bývanie, či naopak, realitná kancelária v spolupráci s realitným maklérom vám určí vhodný postup.

 

Dokumentácia pri predaji nehnuteľnosti.

Predávajúci by mal v rámci spolupráce s realitnou kanceláriou poskytnúť určité dokumenty, medzi ktoré patria napríklad kópia listu vlastníctva alebo notársky overená splnomocnenie od majiteľa umožňujúce predaj. Vo vzťahu k nehnuteľnosti je dôležité získať aj titul nadobudnutia alebo pôvodnú kúpnu zmluvu, a v prípade potreby dedičské konanie alebo darovaciu zmluvu. 

Vo väčšine prípadov bude vhodné mať aj potvrdenie o veku stavby. Pre urýchlenie predaja sa môže predávajúci rozhodnúť a dá vyhotoviť znalecký posudok potrebný pre hypotekárnu banku v predstihu.

V prípade bytu v bytovom dome sa bude sa taktiež vyžadovať potvrdenie o nedoplatkoch od správcovskej spoločnosti. 

Ak ide o rodinný dom, budú vhodné ďalšie dokumenty ako pôdorys, geometrický plán a kolaudačné rozhodnutie. 

Zdôrazňujeme, že prítomnosť rôznych záložných práv, vecných bremien alebo exekúcií neznamená priamu prekážku v predaji, avšak tieto faktory môžu ovplyvniť konečnú cenu nehnuteľnosti.

 

Určenie ceny nehnuteľnosti.

Pri stanovovaní ceny nehnuteľnosti má veľký význam úzka spolupráca s realitným maklérom a realitnou kanceláriou. Jedným z kľúčových faktorov je informovanosť o predajoch podobných nehnuteľností v blízkom okolí. Realitná kancelária má prístup k relevantným údajom, ktoré pomôžu pri určení realistickej ceny vašej nehnuteľnosti.

Zohladňia sa aspekty ako lokalita, stav nehnuteľnosti, prístup a parkovanie, okolie, spoločné priestory, poschodie, prítomnosť výťahu, balkón a dispozícia priestorov, veľkosť pozemku atď.

Všetky tieto faktory budú v spolupráci so spoľahlivým realitným poradcom podstatné pri stanovení vhodnej ceny – ocenenia nehnuteľnosti.

 

Príprava nehnuteľnosti na predaj a obhliadky.

V našej realitnej kancelárii sme si vedomí, že príprava nehnuteľnosti na predaj je kľúčovým krokom v procese.

Je tiež potvrdené, že napr. neobývané nehnuteľnosti majú tendenciu predávať sa rýchlejšie, a to z dôvodu, že potenciálni kupujúci si v tomto prípade dokážu lepšie predstaviť priestor bez prítomnosti osobných vecí predchádzajúcich majiteľov.

V prípade obývaných nehnuteľností, odporúčame dôkladné upratanie a odstránenie osobných vecí z dohľadu. K dobrej prezentácii – Home stagingu  nehnuteľnosti je okrem iného kľúčové dôkladné upratanie priestoru, vyvetranie, vyčistenie a zabezpečenie príjemného prostredia.

 

Predaj nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie.

Pri využití služieb realitnej kancelárie MARIN reality a spolupráci s realitným maklérom je celý proces predaja lepšie štruktúrovaný. Od samého začiatku je dôležitý výber spoľahlivého realitného poradcu, ktorý dokáže efektívne riadi a koordinuje proces predaja. Realitná kancelária poskytuje komplexné služby, ocenenie nehnuteľnosti, marketing, obhliadky so záujemcami a administratívne úkony spojené s predajom.

Realitná kancelária resp. realitný maklér aktívne komunikuje s potenciálnymi záujemcami o nehnuteľnosť. Výber záujemcov je dôležitý, a preto sa uskutočňujú obhliadky s vybranými záujemcami.

Táto fáza je zásadná, pretože realitný maklér vie nadviaže osobný kontakt so záujemcami a pochopí ich potreby. V tomto procese je neoceniteľná skúsenosť, odbornosť a prax v obore.

 

Rezervácia nehnuteľnosti.

Ak sa dosiahne zhoda na cene a stave nehnuteľnosti, podpíše sa rezervačná dohoda. Tento krok je dôležitým momentom v procese predaja. Realitná kancelária sa v tejto fáze postará o bezpečný a hladký priebeh. Rezervačná dohoda zahŕňa stanovenie ceny, dobu predaja a ďalšie podmienky v nej dohodnuté.

Spolupráca s dobrým realitným poradcom a realitnou kanceláriou je zárukou, že všetky strany sú dobre informované o povinnostiach a záväzkoch.

 

Podpis kúpnych zmlúv pri predaji nehnuteľnosti.

Realitná kancelária MARIN reality poskytuje komplexné služby a zabezpečuje, aby celý proces predaja bol čo najefektívnejší. Kľúčovým momentom je podpis kúpnej zmluvy u notára. V tomto bode je prítomný aj realitný maklér, ktorý zabezpečí, aby všetky dokumenty a poplatky boli v poriadku.

Financovanie cez hypotéku nie je problémom, a MARIN reality vám bude asistovať a pomôže pri vybavovaní úveru až po hladký prechod  finančných prostriedkov.

 

Odovzdanie nehnuteľnosti kupujúcemu.

Samotné odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi je záverečným krokom v procese predaja. Realitný maklér zabezpečí, aby boli zaznamenané všetky relevantné údaje, ako napr. odpočet stavu meračov energií, vypísanie a odoslanie hlásenia zmeny odberateľa atď.

Realitná kancelária ako aj jej zástupca, realitný maklér, bude prítomná pri všetkých dôležitých úkonoch procesu, čím zabezpečí a je zárukou kvalitnej a profesionálnej služby pre každého klienta.