Pri kúpe nehnuteľnosti notárska úschova alebo vinkulácia peňažných prostriedkov v banke?

notárska úschova pri kúpe nehnuteľnosti

Samozrejme notárska úschova je pri kúpe nehnuteľnosti najvhodnejšia. 

Kúpa a predaj nehnuteľnosti náš často postaví pred otázku ako nastaviť spôsob platby kúpnej ceny, aby boli chránené záujmy i peniaze oboch zúčastnených strán ako kupujúceho tak i predávajúceho.

 

Bezpečná kúpa formou notárskej úschovy finančných prostriedkov.

Počas prevodu vlastníckych práv sa môže náhle a nečakané zmeniť situácia a v porovnaní s notárskou úschovou exekútor môže siahnuť na finančné prostriedky zložené kupujúcim na vinkulačnom učte v banke.

Notársku úschovu vám po požiadaní zriadi ktorýkoľvek notár. Na notársky účet kupujúci vloží finančné prostriedky určené podľa kúpnej zmluvy o čom sa spise notárska zápisnica. V tej sú tiež určené presne podmienky po ktorých splnení notár vydá kúpnu cenu predávajúcemu.

V realitnom obchode je notárska úschova síce najdrahšia ale zároveň aj najbezpečnejšia  forma nadobudnutia nehnuteľnosti.

Nájdite si dobrého realitného makléra a predáte či kúpite nehnuteľnosť bez starostií  >>>

 

Riziko kúpi nehnuteľnosti zaplatením na účet predávajúceho.

Platba kúpnej ceny zložením finančných prostriedkov priamo na účet predávajúceho prináša so sebou rôzne rizika a preto ho svojim klientom neodporúčame. Od podania návrhu na vklad do doby než ho kataster reálne zapíše vždy ubehne nejaká doba ( zvyčajne sa jedna o lehotu asi 30 dni). Počas tejto doby môžu nastať rôzne nepredvídateľné situácie, ako napríklad niekto z účastníkov môže zomrieť, kataster môže z rôznych dôvodov konanie prerušiť či dokonca odmietnuť.

Je v našom zaujme a v zaujme všetkých zúčastnených strán aby proces kúpy resp. predaja nehnuteľnosti prebehol bez problémov a zbytočných rizík. Všetci naši exkluzívny klienti majú platbu za nehnuteľnosť formou notárskej úschovy v rámci nášho kompletného realitného servisného balička zadarmo.

Želáme všetkým predávajúcim aj kupujúcim veľa úspechov a hlavne bezpečný a bezproblémový priebeh celého realitného obchodu.

 

Aká je výška poplatkov za úschovu u notára?

Pre informáciu o výške poplatkov odmeny notára podľa výšky peňažnej úschovy pripájame prehľadnú tabuľku:

 

 

Suma do úschovy Poplatok
do 3 319,39 €
odmena notára je 23,24 €
3 319,39 € až 16 596,96 €
odmena notára je 49,79 €
16 596,96 € až 33 193,92 €
odmena notára je 99,58 €
33 193,92 € až 331 939,19 €
odmena notára je 165,97 €
331 939,19 € a viac
odmena notára je 331,94 €
K uvedenej odmene treba pripočítať 20% DPH v prípade že je notár platca DPH. Poplatky za zriadenie notárskej úschovy sú určené vyhláškou č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.